TEENUSED
VEOSUUNAD

Maanteetransport Põhjamaades ja Euroopas

Transpordialased mõisted ja viited

Laadimisühikud – mahutatavus, haagised

Poolhaagiseks nimetatakse 13,6 m pikkust veovahendit mis koos sadulveokiga moodustab autorongi mille pikkuseks on ca. 17 m. (olenevalt veoki tüübist). 2-teljelisest veokist ja 3-teljelisest poolhaagisest koosneva autorongi kogukaaluks võib olla maksimaalselt – 40 t.

· tent- ja megahaagisesse laetakse max. 24 t
· termohaagisesse laetakse max. 22 t.

 

Kaubamahu arvestamisel lähtume järgnevatest kaalu/mahu ühikutest
Poolhaagis, tenthaagis,
kardinhaagis, treiler

Haagise liik millel puudub esimene telg ja veetakse sadulveoki abil  – pikkus 13,6 m, laius 2,48m. kõrgus 2,5-2,8m. maht 90 m3. Haagis mahutab 33 EUR alust või 26 FIN alust, laadimine, tagant, küljelt või pealt ja kauba maksimaalne kaal 24t.

Megahaagis
Haagise liik millel puudub esimene telg ja veetakse sadulveoki abil – pikkus 13,6 m, laius 2,48m. kõrgus 3,0m. maht 96 m3. Haagis mahutab 33 EUR alust või 26 FIN alust, laadimine, tagant, küljelt või pealt ja kauba maksimaalne kaal 24t.
Termotreiler, külmik,
termohaagis

Soojusisolatsiooniga kapptreiler mis on varustatud autonoomse külmutus- ja kütteseadmega – pikkus 13,2 m, laius 2,4m ja kõrgus 2,6m. Haagis mahutab 32 EUR alust või siis 26 FIN alust, laadimine, tagant või küljelt ja kauba maksimaalne kaal 22t.

EUR ALUS

FIN ALUS

EUR alus MAX kg MAX m3 LDM
1 740 2,7 0,4
2 1 480 5,4 0,8
3 2 220 8,1 1,2
4 2 960 10,8 1,6
5 3 700 13,5 2
6 4 400 16,2 2,4
7 5 180 18,9 2,8
8 5 920 21,6 3,2
9 6 660 24,3 3,6
10 7 400 27 4
11 8 140 29,7 4,4
12 8 880 32,4 4,8
13 9 620 35,1 5,2
14 10 360 37,8 5,6
15 11 100 40,5 6
16 11 840 43,2 6,4
17 12 580 45,9 6,8
18 13 320 48,6 7,2
19 14 060 51,3 7,6
20 14 800 54 8
21 15 540 56,7 8,4
22 16 280 59,4 8,8
23 17 020 62,1 9,2
24 17 760 64,8 9,6
25 18 500 67,5 10
26 19 240 70,2 10,4
27 19 980 72,9 10,8
28 20 720 75,6 11,2
29 21 460 78,3 11,6
30 22 200 81 12
31 22 940 83,7 12,4
32 23 680 86,4 12,8
33 24 000 89,1 13,2
FIN alus MAX kg MAX m3 LDM
1 925 3,3 0,5
2 1 850 6,6 1
3 2 775 9,9 1,5
4 3 700 13,2 2
5 4 625 16,5 2,5
6 5 550 19,8 3
7 6 475 23,1 3,5
8 7 400 26,4 4
9 8 325 29,7 4,5
10 9 250 33 5
11 10 175 36,3 5,5
12 11 100 39,6 6
13 12 025 42,9 6,5
14 12 950 46,2 7
15 13 875 49,5 7,5
16 14 800 52,8 8
17 15 575 56,1 8,5
18 16 650 59,4 9
19 17 575 62,7 9,5
20 18 500 66 10
21 19 425 69,3 10,5
22 20 350 72,6 11
23 21 275 75,9 11,5
24 22 200 79,2 12
25 23 125 82,5 12,5
26 24 000 85,8 13

KINDLUSTUS – vastutus, turvalisus

Up North omab rahvusvahelist ekspedeerija vastutuskindlustust, mis tagab esmase kindlustuskaitse ja loomulikult teeme omaltpoolt kõik selleks, et kaubad turvaliselt sihtkohta toimetada. Meile usaldatud konfidentsiaalne info ei jõua kolmandate isikute kätte ja kaitseme Teie ärisaladusi parimal viisil. Kõik Up North´i autod ja haagistes veetavad kaubad on kaetud ekspedeerija vastutuskindlustusega ja kaupadele kehtib CMR kindlustus mis on aluseks võimalike kaubakahjudega seotud olukordade lahendamisel.

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus vastavalt ELEA üldtingimustele on aluseks võimalike kahjude käsitlemisel mis on seotud ekspedeerija tegevusega kaupade transportimisel. Ekspedeerija vastutuskindlustus tagab transpordil esmase kindlustuskaitse ladustamisel, käitlemisel, tolli-, ekspordi- ja impordidokumentide vormistamisel.

CMR – rahvusvaheline kaubaveo saateleht

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohaselt on CMR “Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route” ametlik maanteetranspordi kaubaveo saateleht, millega kaasneb CMR kindlustus. See dokument sisaldab kõiki kauba veoga seotud andmeid ja on tõenduseks veolepingu sõlmimise kohta kus on määratletud kaubasaatja, kaubasaaja, transporditavad kaubad ning vedaja kohustused ja vastutus.

Vedaja vastutus erinevate transpordiliikide lõikes on järgmine:
  • Maanteetransport kuni 8.33 SDR-i brutokaalu kg kohta
  • Õhutransport kuni 19.00 SDR-i brutokaalu kg kohta
  • Meretransport kuni 2.00 SDR-i brutokaalu kg kohta

* 1 SDR = ~EUR 1,19 SDR tänase päeva väärtuse leiad siit!

SDR – Special Drawing Rights on Rahvusvahelise Valuutafondi (International Monetary Fund – IMF) arveldusühik, mille väärtuse alus koosneb neljast valuutast (USD, EUR, JPY ja GBP)

Maanteetranspordis on vastutus seotud otseselt veetava kauba brutokaaluga. Kui veos on keskmisest oluliselt suurema väärtusega või tegemist kõrgemasse riskigruppi kuuluvate kaupade transpordiga, soovitame sõlmida täiendav kaubakindlustusleping konkreetsele veole. Koostöös meie kindlustuspartneriga on võimalik sõlmida ühekordne või pikaajaline poliis täiendava kindlustuskaitse tagamiseks.

INCOTERMS – tarnetingimused, tarneklauslid

Incoterms 2020 sätestab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused, et tehingu asjaolud oleks kõikidele osapooltele ühiselt mõistetavad ja arusaadavad. Incoterms on Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce – ICC) väljatöötatud kaubandusreeglite kogu, et lihtsustada ostu-müügitehinguid, sätestades tarnega seotud kuludele, riskidele ja vastutusele kindlad tüüplahendused. Incoterms tarnetingimused koosnevad 11-st erinevast klauslist, mis on jagatud laevatranspordi ja teiste transpordiliikide osas kaheks:

  • FAS, FOB, CFR, CIF kasutatakse ainult meretranspordi puhul;
  • FCA, CPT, CIP, EXW, DDP, DAP, DPU kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul (mere-, maantee-, raudtee- ja lennutransport).

Tarneklausleid kasutatakse samas süsteemis üle kogu maailma ja iga eraldiseisva lepingu puhul rakendatakse üht konkreetset klauslit mis kohustuslikus korras märgitakse kaubaarvele ja tollidokumentidele.

FCA – Free Carrier

Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) terminali ning müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on mõne veofirma terminal, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, kuid ei ole kohustatud seda maha laadima. Tavaliselt korraldab ekspordi tollivormistuse ettevõtte, kes on kauba reaalne müüja. Kui kauba müüja asukoht on erinev pealelaadimise kohast, siis tarneklausel on pealelaadimise koht – mitte müüja ettevõtte asukoht.

CPT – Carriage Paid To

Müüja sõlmib veolepingu kauba veoks nimetatud sihtkohta, tasub sellega kaasnevad kulud ja korraldab eksporditollivormistuse. Kõik kaubaga seotud riskid, vastutus ja täiendavad kulud lähevad müüjalt ostjale üle kauba üleandmisel vedajale. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale – mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Müüja maksab veo ja kindlustuse eest nimetatud sihtkohani ja risk läheb kauba üleandmisel üle esimesele vedajale. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale – mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

EXW – Ex Works

Müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda juures või muus asukohas. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile ega ekspordi tolliformaalsuste täitmise eest (kui müügilepingus ei ole teisiti kokkulepitud).

DDP – Delivered Duty Paid

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale nimetatud kohas ostja maal kättesaadavaks, korraldanud imporditollivormistuse ja tasunud impordimaksud (sh riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimise korraldab ostja. Tihti lepivad ostja ja müüja DDP kasutamise kokku tingimusel, et müüja tasub imporditollivormistuse kulud ent ostja tasub käibemaksu. Sellisel puhul kasutatakse versiooni DDP sihtpunkt VAT (value added tax not included).

DAP – Delivered At Place

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kõik riskid ja kulud, mis kaasnevad kauba toimetamisega nimetatud kohta, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Ostja kannab kauba mahalaadimise kulud ja riskid, korraldab vajadusel imporditollivormistuse ning tasub impordimaksud.

DPU – Delivered At Place Unloaded

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. Nimetatud sihtkohani kannab müüja kõik kauba kohaletoimetamise ja mahalaadimise riskid ja kulud, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Imporditollivormistuse korraldab ja impordimaksud tasub ostja.

ADR – ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade maanteeveo eeskirjajärgsed veod ADR „Accord européen santy au au international international de merchandises Dangereuses par Route” teostatakse rahvusvahelise (International Carriage of Dangerous Goods by Road) reeglistiku kohaselt. ADR kaupade alla liigitatakse ained ja esemed (tahkes, vedelas või gaasilises olekus) mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad märkimisväärselt kahjustada tervist, keskkonda või vara. Ohtlike kaupade vedude teostamisel peab veokil olema vastav lisavarustus ja ADR veoste transportimiseks on vedaja kohustatud omama kehtivat litsentsi ning autojuht peab olema läbinud koolituse omamaks ohtlike kaupade käitlemise tunnistust.

Ohtlikud kaubad liigitatakse järgmiselt:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2. Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioaktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

IMO – ohtlike kaupade vedu merel

Ohtlike kaupade vedude teostamisel meritsi lähtume IMO (International Maritime Organisation) sätetest mille eesmärk on tagada mereohutus ja -turvalisus, säästa keskkonda, lahendada juriidilised küsimused ning fikseerida osapoolte tehniline koostöö. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) sätestab, et sadamas vastuvõetav ohtlik kaup peab olema nimetatud, pakitud ja märgistatud (varustatud siltidega ja plakatitega) IMDG nõuete kohaselt. Kauba saatja on täielikult vastutav õige märgistuse eest.

ADR & IMO – dokumendid ja nende esitamine

Juhul, kui soovite tellida multimodaalse transporditeenuse (ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotransporti) on väga oluline, et kauba nimetused, pakendamine ja märgistus vastaks mõlema transpordiliigi ohtlike kaupade veo nõuetele. Ametlikes ja tehnilistes dokumentides ei ole lubatud piirduda ainult ohtliku kauba või aine kaubandusliku nimetusega, oluline on siinkohal ohtliku kauba või aine õige nimetus (the proper shipping name) UN number, klass ja pakkegrupp. Samad nõuded kehtivad ka kauba või aine kohta mis on klassifitseeritud kui Limited Quantities. Transpordi tellimisel on oluline koos dokumentidega edastada allkirjastatud ohtliku veose deklaratsioon (Dangerous Goods Declaration) ja vajadusel ka deklaratsiooni originaal.